Architega

Jesteśmy zespołem architektów i konstruktorów. Zajmujemy się projektowaniem domów i innych budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, projektami rewaloryzacji obiektów zabytkowych, projektami wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej.

— ARCHITEGA – Jesteśmy zespołem architektów i konstruktorów

Projekt remontu zabytkowego budynku mieszkalnego

Kategoria
Architektura
O TYM PROJEKCIE

 

Adres: Warszawa – Wola

 

Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 

Data: Grudzień 2017

 

Powierzchnia zabudowy: 299,15 m2

 

Powierzchnia użytkowa: 519,24 m2

 

Kubatura: 5150,0 m3

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Krochmalnej

w Warszawie. Wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Pięciokondygnacyjny – występuje podpiwniczenie, na parterze i kolejnych trzech piętrach są lokale mieszkalne. Wybudowany w 1920 roku, zawierający klatkę schodową charakterystyczną dla modernizmu okresu przedwojennego. Projekt obejmuje generalny remont wszystkich wewnętrznych części wspólnych obiektu – dwóch klatek schodowych, poddasza, piwnic wraz

z całkowitą wymianą instalacji elektrycznych. Klatka schodowa po remoncie odzyska swój przedwojenny wygląd.