Architega

Jesteśmy zespołem architektów i konstruktorów. Zajmujemy się projektowaniem domów i innych budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, projektami rewaloryzacji obiektów zabytkowych, projektami wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej.

— ARCHITEGA – Jesteśmy zespołem architektów i konstruktorów

Oferowane usługi:

ARCHITEKTURA

Sporządzanie kompletnych projektów budowlanych w zakresie wszystkich branż i uzgodnień koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę:

– projekty domów;

– projekt zagospodarowania działki dla gotowego projektu domu;

– budynki mieszkalne wielorodzinne;

– obiekty użyteczności publicznej;

– modernizacja i rozbudowa obiektów istniejących;

– projekty rewitalizacji budynków zabytkowych;

– inwentaryzacje budynków

– nadzór autorski

– doradztwo inwestycyjne w zakresie planowanego zakupu działki budowlanej lub mieszkania, domu;

– sporządzanie projektów w zakresie uzyskania zmiany funkcji użytkowania budynków i wnętrz

WNĘTRZA

Projekty wnętrz:

– kompleksowy projekt i aranżacja wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Projektowanie konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych wykonywane w technologiach konstrukcji murowych, żelbetowych i stalowych:

– projektowanie konstrukcji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w planowanych obiektach oraz zmiany konstrukcyjne w obiektach istniejących;

– projekty wzmocnień konstrukcji, w tym konstrukcji budynków zabytkowych

 

Nadzór nad budową:

– kierowanie budową;

– nadzorowanie pracami wykonawczymi;

– prowadzenie dziennika budowy;

– nadzór inwestorski

 

Konsultacje techniczno-budowlane w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych:

– sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych budynków;

– przeglądy techniczne budynków;

– doradztwo techniczne na różnych etapach w zakresie budowanej inwestycji

 

Kosztorysowanie robót ogólnobudowlanych