Architega

Jesteśmy zespołem architektów i konstruktorów. Zajmujemy się projektowaniem domów i innych budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, projektami rewaloryzacji obiektów zabytkowych, projektami wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej.

— ARCHITEGA – Jesteśmy zespołem architektów i konstruktorów

Zespół

BEATA HELENA KUSAK

WSPÓŁWŁAŚCICIEL, CZŁONEK ZARZĄDU

Architekt, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka.

Pracowała przy projektowaniu i realizacji:

– obiekty kubaturowe: hale sportowo-rekreacyjne, budynki usługowe

  i biurowe,  budynki mieszkalne wielorodzinne, projekty domów;

– inwentaryzacje budynków;

– remonty obiektów zabytkowych;

– projekty rozbiórek obiektów przemysłowych;

– aranżacje wnętrz prywatnych i usługowych

WOJCIECH KUSAK

WSPÓŁWŁAŚCICIEL, PREZES ZARZĄDU

Konstruktor, kierownik budowy, absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Rzeszowskiej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinach:

– projektowanie konstrukcji budowlanych;

– kierowanie budową;

– nadzorowanie pracami wykonawczymi;

– sporządanie ekspertyz i opinii technicznych budynków;

– doradztwo techniczne w zakresie budowanej inwestycji