Architega

Jesteśmy zespołem architektów i konstruktorów. Zajmujemy się projektowaniem domów i innych budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, projektami rewaloryzacji obiektów zabytkowych, projektami wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej.

— ARCHITEGA – Jesteśmy zespołem architektów i konstruktorów

Projekt zabezpieczenia konstrukcji budynku

Kategoria
Konstrukcje budowlane
O TYM PROJEKCIE

 

Adres: Warszawa – ul. Waliców 14

 

Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 

Data: Grudzień 2017

 

Powierzchnia zabudowy: 751,280 m2

 

Kubatura: 20 285,56 m3

 

Budynek został wzniesiony w XIX wieku. Od 2018 roku widnieje w Rejestrze Zabytków, podczas naszego projektowania był jeszcze w Gminnej Ewidencji Zabytków. Pierwotnie posiadał dwa dziedzińce, jednak w czasie

II wojny światowej frontowa część została całkowicie zniszczona przez działania wojenne. Obecnie budynek posiada kształt kanciastej litery „A” z sześcioma kondygnacjami nadziemnymi i jedną częściowo podziemną. W przeszłości pełnił funkcję mieszkalną, obecnie jest niezamieszkały i wyłączony

z eksploatacji. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Celem projektu jest zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją wraz ze wzmocnieniem jego
konstrukcji, z wyszczególnieniem:

– wzmocnienie i usztywnienie ścian ściągami stalowymi;

– wymiana zniszczonych cegieł elewacyjnych;

– izolacja przeciwwilgociowa fundamentów;

– osuszenie ścian i stropów;

– wykonanie wieńca żelbetowego na ścianie kolankowej;

– wykonanie nowej konstrukcji dachu